Borger

Store nye sociale tiltag i Tasiilaq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Borgmester Charlotte Ludvigsen indviede i dag to nye sociale institutioner i Tasiilaq

Udsatte familier i Tasiilaq har i år fået to nye tilbud om hjælp. Byen har fået et nyt Mor-Barn hus, der skal støtte nybagte forældre med sociale problemer, og et ungecenter der skal støtte større børn og give efterværn til unge der er fyldt 18 år.

”Dette er en glædens dag for mig. Kommuneqarfik Sermersooq har i denne valgperiode satset hårdt på at forbedre sagsbehandlingen indenfor børn- og familieområdet. Ikke mindst har det været vigtigt at få øget vores tilbud til udsatte børn og deres familier. Vi er stadig ikke i mål. Der er stadig meget vi kan gøre bedre, men vi er kommet langt i løbet af de seneste år, ” sagde borgmesteren i sin tale.

Mor-barn hjemmet består af dagtilbud til mødre og børn, og døgnpladser til 1 – 2 akuttilfælde, selv om der er åbent fra 8.00 – 20.00 i alle ugens dage. Forældre får den støtte de har brug for, for at give deres børn en god start på livet.

”Mor-barn hjemmet er et tiltag de står mit hjerte nær. Jeg tror at alle forældre har oplevet at føle sig alene og i tvivl, når de pludselig står med det store ansvar et barn er. Nu får udsatte forældre i Tasiilaq muligheden for at få støtte fra sundheds-, pædagogisk- og socialfagligt personale, med viden og kompetencer i arbejdet. Jeg er sikker på, at det vil give både barnet og forældrene meget,” siger Charlotte Ludvigsen.

Ungecentret vil rumme en Døgnafdeling for 14 til 18-årige, med 8 til 10 pladser, og et efterværnstilbud for 18 – 23-årige, med 6 pladser. Derudover findes et pædagogisk dagbehandlingstilbud for unge med særlige behov i aldersgruppen 12 – 18 år. Alle unge i tilbuddet vil blive en del af aktiviteter der giver dagligdagen indhold. Aktiviteter, der så vidt muligt tager udgangspunkt i den Østgrønlandske kultur og livsstil. De unge understøttes i at kunne fastholde et arbejde eller uddannelse, der kan være med til at sikre dem en god tilværelse.

Der tilbydes gruppeterapiforløb til de unge som kunne have gavn af denne behandlingsform. Til de unge som lider af rusmiddelafhængighed, er medarbejderne medvirkende til at understøtte et liv med afholdenhed.

”Det er et rigtigt godt tilbud, der vil give unge der har haft en hård barndom, den hjælp de har brug for, for at begynde livet på egen hånd. Jeg vil slutte med at sige tillykke til Tasiilaq med de to nye tilbud. Jeg er sikker på at de vil gøre gavn. I Kommuneqarfik Sermersooq vil vi forsætte med udvikle på de tilbud vi giver til vores udsatte unge. Vi kan nemlig altid blive bedre,” siger borgmesteren.