Borger

Stil dit eget forslag til politikerne

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunalbestyrelsen har åbnet for muligheden for at stille direkte borgerforslag til de politiske udvalg.

Har du en idé som du synes politikerne skal tage op til drøftelse, så har du nu muligheden for at stille et borgerforslag på Kommuneqarfik Sermersooqs borgerinddragelsesportal, Kommuneqarfiga. Hvis 250 andre borgere støtter dit forslag i løbet af 90 dage, vil det blive taget op i det relevante politiske udvalg.

”For mig er det vigtigt, at vi hører borgernes holdning hver gang det er relevant. Jeg syntes borgerforslagene er et stort fremskridt, fordi de giver borgerne mulighed for selv at tage initiativet, og ikke bare tage stilling til de ideer vi politikere har fået”, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen.

Kommuneqarfik Sermersooq er den første myndighed her i landet der indfører en ordning med direkte borgerforslag, men det danske folketing og den amerikanske regering bruger i dag lignede ordninger

Alle borgere i Kommunen kan melde sig til på www.kommuneqarfiga.gl. Til de borgere der ikke har mulighed for at bruge internettet, bliver der udarbejdet en blanket, som kan bruges til at stille forslag eller til at støtte allerede stillede forslag. Blanketten vil blive fremlagt i borgerservice.

Borgmesteren glæder sig til at se hvilke forslag borgerne har til politikerne:

”Jeg håber, at der kommer forslag som jeg slet ikke havde forventet, meningen er jo netop er der skal komme nye ideer på banen”,  siger Charlotte Ludvigsen.