Borger

Forslag for at øge Nuuks trafiksikkerhed sendt til offentlig høring

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunalbestyrelsen har afsat 20 millioner kr. for at realisere trafikplan

For at nedsætte risikoen for uheld er der blevet sat et forslag i gang i kommunalbestyrelsen, som skal forbedre byens trafikplan.

Ændringerne kommer til at foregå i tre dele, hvor første del kommer til at forbedre vilkårene og sikkerheden for fodgængere og cyklister. Dette sker ved tilbygning og forbedringer af stier og trapper på udvalgte vejstrækninger.

”Planen har til hensigt at forbedre forholdene for byens bløde trafikanter, altså fodgængere og cyklister. Den danner basis for at etablere bedre forbindelser som fortov og cykelstier samt trapper. Dermed bliver det sikrere og nemmere at bevæge sig rundt i byen, og forhåbningen er, at flere vil lade bilen stå. Det vil gavne Nuuks borgere, da luft- og støjforurening og slitage på vejene mindskes,” Siger Runa Sværd, fungerende planchef, Kommuneqarfik Sermersooq.

De tre løsningsforslag vil blive implementeret fra 2021 til og med 2029 og vil kræve en anlægsinvestering på op mod 20 millioner kr. Kommunen har afsat en pulje på 50 millioner kr. årligt til infrastruktur og byggemodning. Det er fra denne pulje forbedringerne skal finanseres.