Borger

Kommuneqarfik Sermersooq har styr på sociale ydelser

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I årets tredje kvartal modtog Kommuneqarfik Sermersooq 16 afgørelser fra Det Sociale Ankenævn. I otte sager fik kommunen medhold, i to sager fik borgeren medhold og seks sager skal gå om.

Lidt over 5.000 borgere modtager en eller anden form for ydelse fra Kommuneqarfik Sermersooq, og det kan være alt fra alderspension til boligsikring.

Hvis en borger mener, at kommunen ikke handler i overensstemmelse med reglerne, kan sagen indbringes for Det Sociale Ankenævn. I årets 3. kvartal faldt der afgørelser i 16 sager, og resultatet blev, at kommunen fik med hold i otte sager, mens borgerne fik med hold i to. Resten skal gå om.

”Da det er mennesker, som administrer de forskellige ordninger, vil der selvfølgelig altid være mulighed for fejl. Men jeg kan med tilfredshed konstatere, at Det Sociale Ankenævn i langt størstedelen af sagerne når frem til, at vi har fulgt reglerne”, siger Ejner Grønvold, som er direktør i Velfærd og Arbejdsmarked.

Konstant forbedring

Når der er tale om så mange borgere, vil der altid være risiko for fejltagelser. Det er naturligvis beklageligt, når det sker, men når det gør, er det vigtigt at bruge det som en mulighed til at forbedre sig.

”Med 5.000 modtagere af sociale ydelser er der lige så mange muligheder for fejl, så vi er altid meget fokuserede på at få det hele til at foregå helt efter bogen. Selvom Det Sociale Ankenævn blot har fundet fejl i to sager, benytter vi selvfølgelig muligheden for at få belyst disse sager, så den type fejl ikke gentager sig”, siger Fagchef i Velfærd og Arbejdsmarked, Cecilie Victoria Schierbeck.