Borger

Informationsmøde: ”Sermeq City”

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Informationsmøde: Projektansøgning ”Sermeq City”, Entreprenørdalen/Nuukullak, Nuuk.
Borgermødet foregår tirsdag den 10. november kl. 16.30-18.30 i Katuaqs Venskabssal.
Projektejer og dets rådgiver fortæller om projektforslaget, mens Kommuneqarfik Sermersooq orienterer om planloven gældende for projektansøgninger og processen herfor. Herefter har du mulighed for at stille spørgsmål til projekt og lovgivning.
Mødet er arrangeret af Afdeling for By-og Boligudvikling i Kommuneqarfik Sermersooq. Arrangementet bliver tolket.
Sermeq City Forvaltningen for Anlæg og Miljø har jf. Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 modtaget en projektansøgning fra Prime View ApS om arealreservation til opførelse af et nyt byområde omkring Entreprenørdalen/Nuukullak, Nuuk. Projektansøgningen omfatter opførelsen af op til 300 boliger, erhverv, etablering af parkeringsarealer og en rekreativ, offentlig havnepromenade.
For yderligere information om projektet og indsendelse af høringssvar, henvises til kommunens høringsportal.