Borger

I Tasiilaq kæmpes der mod arbejdsløshed på flere fronter

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Når en borger har brug for hjælp, spiller kommunen en vigtig rolle. Vores overordnede strategi er, at hjælpe borgerne til at kunne klare sig selv. Mennesker er forskellige, og det er derfor, vi har iværksat så mange forskellige initiativer – på den måde kan vi bedre dække de forskellige behov for hjælp, der findes.

Alle kan være uheldige at havne i problemer. Det kan skyldes mange forskellige ting, og som samfund er det en fælles opgave at hjælpe de borgere, som har brug for det. Og det er enormt vigtigt at tilrettelægge hjælpen på en måde, så borgeren kommer til at kunne gøre sig uafhængig af den.

Sociale ydelser skal være midlertidige. De er ikke tænkt som en permanent løsning, og det har de aldrig været.

Muligheder og begrænsninger

Kommunen er helt klart en vigtig spiller, når den rigtige hjælp til borgeren skal tilbydes. Det er vigtigt at forstå, at vi har et spillerum, og at det spillerum er afgrænset. Det gæler både de økonomiske omstændigheder, og den lovgivning, vi er underlagt. Og de to ting påvirker hinanden og vores muligheder en hel del.

Jeg mener, at det skal kunne betale sige at arbejde. Det er også grundtanken i vores sociallov. Vi skal ikke hæve vores satser til en niveau, der er højere, end det man kan tjene ved at arbejde. Så fastholder vi blot vores borgere i et passivt liv, der ikke er sundt for nogen.

Vi vil heller ikke gøre forskel på vores borgere, så vi kan ganske enkelt ikke skrue på økonomiske knapper som sociale ydelser og skatter kun i Tasiilaq. Det skal være det samme i hele kommunen, og det er ikke en lov, vi kan ændre som kommune.

Hvad kan vi så gøre?

En kommune skal ikke oprette virksomheder eller arbejdspladser. Vi skal derimod sikre, at der er gode vilkår for de privat aktører, der ønsker at skabe arbejdspladser, og på den front har vi mange tiltag i gang i Tasiilaq.

Kommuneqarfik Sermersooq har netop oprettet et lokal erhvervsråd i Tasiilaq, for at sikre en god dialog med det lokale erhvervsråd.

Vi understøtter turismen i byen med en Servicekontrakt med Destination East Greenland, som er det lokale turistkontor.

Vores erhvervsafdeling arbejder også intensivt på at understøtte overgange fra fangst til fiskeri. I gennem de seneste år er der afholdt en række kurser for personer, der er interesserede i at gå ind i fiskeriet, og så sent som i sidste måned var alle interessenter inviteret til et fiskeriseminar i Tasiilaq, hvor mulighederne inden for fiskeri blev drøftet.

Sidste år oprettede vi også en socialøkonomisk virksomhed i Tasiilaq, der skal forberede udsatte unge på et liv på arbejdsmarkedet

Disse tiltag har det til fælles, at de sigter mod jobskabelse, som er vejen væk fra sociale ydelser. Men disse er blot nogle af de initiativer, vi har gang i.

Bedre tilbud til socialt udsatte

Nogle borgere havner i arbejdsløshed som følge af sociale problemer, og her er der helt andre ting at tage i betragtning. Der er allerede en del forskellige tilbud, og i det nye budgetforlig har vi øremærket yderligere seks millioner kroner til tilbud i Tasiilaq, som er rettet mod dem, der har brug for ekstra støtte.

Vores indsats skal fortsætte med at sigte bredt, og vi skal konstant tænke over, hvordan vi kan gøre det bedre. Sådan gør vi det bedste for vores borgere.

Langsigtet indsats med fokus på børn og unge

For nyligt gik vi i gang med den langsigtede indsats “Tasiilami suleqatigiippugut”, som vi har iværksat sidste år i samarbejde med Sustainable Now. Projektet kommer til at løbe over otte år, og formålet er at sikre bedre livsvilkår og dermed en tryggere og mere bæredygtig opvækst for børn og unge i Tasiilaq og bygderne. Her er det en grundlæggende præmis, at det skal være borgernes egne idéer og ressourcer, der arbejdes med. For der er nemlig en masse ressourcer i Tasiilaq, og de skal bringes i spil.

Nogle af vores indsatser har fokus på her og nu, mens andre, som “Tasiilami suleqatigiippugut” løber over lang tid, og derfor kræver det også tålmodighed, for vi ser ikke resultaterne af sådan et projekt med det samme. Men vi kan sige, at vi er på rette vej.

Inge Olsvig Brandt, Formand, Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, Kommuneqarfik Sermersooq