Borger

Kommunen udpeger nye repræsentanter

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Udvalg for Økonomi og Erhverv har udpeget to nye medlemmer til bestyrelserne ved både Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond, og til bestyrelsen i Godthåbhallen.

Kommuneqarfik Sermersooqs repræsentant, ved bestyrelsen i Ejnar Mikkelsens Østgrønlands fond, Knud Mathiassen, meldte ud, at han ønsker at udtræde fra bestyrelsen. Udvalg for Økonomi og Erhverv valgte at indstille Charlotte Pike(IA), som nyt medlem af Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond.

Nyt bestyrelsesmedlem i Godthåbhallen

Derudover har den udpegede til bestyrelsesposten i Godthåbhallen, Jens-Frederik Nielsen også meldt ud, at han ønsker at udtræde fra bestyrelsen. Dette betyder, at Kommuneqarfik Sermersooqs udpegede suppleant for Jens-Frederik Nielsen, Poul Larsen Petersen, nu indtræder i Godthåbhallens Bestyrelse. Lennart Hansen er valgt som suppleant for Poul Larsen Petersen.