Borger

Flere afgangselever har planer for fremtiden

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq har ambitioner om, at flere unge skal læse videre efter folkeskolen. Derfor er det en glædelig tendens, at en stadig større del af afgangseleverne har mod på at videreuddanne sig.

Når det ringer ud for sidste gang i folkeskolen, er det store spørgsmål, hvad man så skal. Kommuneqarfik Sermersooq har som mål, at 80 pct. af en årgang skal videreuddanne sig på eksempelvis efterskole, sprogophold, erhvervsuddannelse eller gymnasiet.

Selvom målet endnu ikke er nået, er det positivt, at flere elever har mod og til at fortsætte med at dygtiggøre sig. Kigger man på tallene, kan man konstatere, at 75,4 pct af de elever, der dimitterede i 2019 fra en af kommunens folkeskoler, havde planer om at læse videre. Det er en stigning på 1,8 procentpoint i forhold til året før.

Kommunens ambitioner om at øge andelen af elever som videreuddanner er helt i tråd med FN’s 4. verdensmål om kvalitetsuddannelse og livslang læring.