Borger

KS og Tele: Fart på internet i Østgrønland

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Borgmester Charlotte Ludvigsen var for nyligt på virksomhedsbesøg den hos Tele-Post. Her mødtes hun med Tele-Posts Administrerende direktør, Kristian Reinert Davidsen.

På mødet præsenterede Tele-Posts administrerende Direktør, Kristian Reinart Davidsen status på den nuværende virksomhedsstrategi der udløber i år, og forklarede hvad kunderne kan forvente af virksomhedsstrategien for 2021, og hvad der vil være fokus på.

I dag samarbejdes der om satellitprojektet i Østgrønland, som skal forbedre netværket på området.

Der blev udvist gensidig tilfredshed over samarbejdet mellem kommunen og virksomheden, og begge havde en positiv indstilling til at finde flere projekter at samarbejde om i fremtiden.

Konsekvenserne af COVID-19 var også ét af samtalepunkterne under virksomhedsbesøget.

Tele-Post og Kommuneqarfik Sermersooq har i januar 2020 indgået en partnerskabsaftale om et fælles værdiskabende projekt, der er baseret på bæredygtighed med fokus på børn og unges digitale liv. Partnerskabet omfatter et pilotprojekt ”Coding Classes” på folkeskoleniveau.