Borger

Hvad skal der ske med Hans Egede-statuen? Lad politikere høre din mening

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Borgmester Charlotte Ludvigsen har skudt gang i en proces, hvor du som borger høres i den aktuelle debat om Hans Egede-statuen, og hvad der skal ske med den i fremtiden. Du kan deltage og give din mening til kende både online, pr. brev og til et åbent dialogmøde. Børn og unge inviteres også til dialog og til at komme med deres input. Læs her, hvordan og hvornår, du har mulighed for at blive hørt.

Debatten om statuen af Hans Egede kører for fuld blus, og det er vigtigt for Kommuneqarfik Sermersooq at give borgerne mulighed for at blive hørt, inden politikerne i byrådet tager stilling til spørgsmålet til kommunalbestyrelsesmødet d. 1. september 2020.


Oversigt over forløbet 3. juli – 2.sept 2020

 

Du kan deltage og give din holdning til kende på følgende måder:

Online afstemning på Kommuneqarfiga
Via kommunens nye platform til borgerinddragelse kan du afgive din stemme online. Du skal oprette en bruger på Kommuneqarfiga for at kunne deltage i afstemningen, men det er vigtigt at understrege, at selve afstemningen er helt anonym. Du kan oprette dig som bruger på Kommuneqarfiga og deltage i afstemningen fra d. 3. – 21. juli. Det er kun muligt at afgive én stemme pr. borger.

Opret en bruger på Kommuneqarfiga her.

Afstemning pr. brev
Du kan også deltage og give din holdning til kende pr. brev. Denne afstemning er anonym, men du skal registrere dig med navn for at vi kan sikre, at der ikke kan stemmes både elektronisk og på papir.

Du kan finde en brevskabelon hos Borgerservice eller hente dokumentet til udfyldning på Kommuneqarfiga.

Dialogmøde
Den 20. juli kl. 19.00-21.00 inviterer Kommuneqarfik Sermersooq til borgermøde i Katuaq, hvor alle er velkomne til at møde op og deltage i debatten om statuen og dens fremtid.

Børn og unge inddragelse
Samfundsdebatten påvirker også vores børn og unge. Med fokus på børns rettigheder som medborgere er det naturligvis er også muligt for børn og unge at deltage i forløbet.


Der vil blandt andet afholdes en workshop med børn og unge med fokus på en dialog om identitet, vores kultur, historie og fremtid i løbet af august. Derudover vil man også kunne deltage via Nuuk Ugeavis.

Behandling af indkomne svar
Alle indkomne borgersvar og input modtaget vedrørende Hans Egede-statuen samles og præsenteres for Udvalg for Økonomi og Erhverv d. 20 august og behandles endeligt hos Kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse om statuens skæbne på Kommunalbestyrelsesmødet d. 1.september 2020.