Borger

Fejl i annonce vedr. høring af arealansøgninger til hytter

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Der er fejl i annoncen på side 12 i Nuuk Ugeavis nr. 23 (03-06-2020). Annoncen refererer til en allerede overstået høring om arealtildeling til opførelse af hytter i det åbne land.

I annoncen for den allerede overståede høring, fremstår høringsfristen som d. 24-06-2020.

Dette er ligeledes en fejl, da den korrekte høringsfrist for arealansøgningerne på de pågældende lokaliteter var d. 03-06-2020.

Vi beklager enhver forvirring denne fejl kan have medført.