Borger

Ungdommen skal inddrages i genopretning af museet

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Tirsdag morgen mødte der museumspraktikant Melissa Vilumsen et frygteligt syn, da hun mødte ind på arbejde. Hele museet, placeret i den gamle kirke i Tasiilaq, var i løbet af natten blevet raseret.

”Uendeligt trist og uforstående” Sådan beskriver museumsleder Lars Rasmussen situationen.

”Det er svært at forstå, hvorfor man vælger at bryde ind på museet og ødelægge østgrønlandsk kulturarv. Det er områdets særlige historie og uerstattelige genstande, der udstilles på museet” fortsætter museumslederen.

Museet er nu sikret og et større oprydningsopgave er i gang, og første prioriteten er at få overblik over skadernes omfang. 

”Mange af genstandene er unikke og ikke mindst meget skrøbelige. Lige nu bliver genstandene flyttet til et sikret sted, men en egentlig vurdering af genstandenes tilstand må afvente, at jeg er tilbage i Tasiilaq” fastslår museumslederen som i øjeblikket er på tjenesterejse.

Oprydningsarbejde i museet er hjulpet på vej af både Destination Eastgreenland og RF Electronics. Den store lokale opbakning er også vigtig i arbejdet med genoprettelsen af museet.

”Midt i al det ulykkelige må vi kigge efter lyspunkter. Vi ønsker at komme ud på den anden side som en endnu stærkere og mere relevant kultur og formidlingsinstitution. Dette skal ske i tæt samarbejde med lokalbefolkningen. Vi vil inddrage byens unge i samarbejde med Ungdomskulturhuset. De unge skal inddrages i arbejdet med at formidle deres historier og områdets historier. Vi er fortrøstningsfulde, fordi vi ved at lokalbefolkningen bakker op” slutter museumslederen af.

Fra kommunens side bliver der set med stor alvorlighed på museets situation, og der tages de nødvendige beslutninger for at få genoprettet museet. Der er dog en forventning om, at museet er nødt til at holde lukket for udstillingen indtil starten af december, men udstillingen i Fotomuseet vil være åben efter normale åbningstider.