Borger

Lektiecafé på Nuussuup Atuarfia

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Som pilotprojekt har Skole- og Dagtilbudsafdelingen i samarbejde med Nuussuup Atuarfia startet en lektiecafé for skolens ældste elever.

Eleverne på ældste-trinnet på Nuussuup Atuarfia tilbydes lektiehjælp to dage om ugen i to timer, som del af et pilotprojekt tilrettelagt.

To af skolens lærere står for planlægning og gennemførsel af lektiecafeen, som udover hjælp til lektier, tilbyder eleverne et sted at sidde og arbejde med deres lektier, læse bøger, spille spil og få eftermiddagssnack. Konceptet for cafeen er udviklet i samarbejde mellem lærer og elever, for på den måde at tiltrække så mange elever som muligt. Af samme grund foregår cafeen i forlængelse af elevernes skema, og den er skrevet ind i deres skema, så den bliver mere synlig for dem.

”Vores fokus på lektiecafeer ligger sig tæt op ad vores fokus på FN’s verdensmål. Specielt det fjerde verdensmål, at sikre alles lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring,” fortæller Michael Rosing, formand i Udvalg for Børn og Skole.

Pilotprojektet tager sit afsæt i samarbejdsaftalen mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraatit, hvor der er fastsat mål om, at der fortsat skal udvikles tilbud om lektiecafeer/lektiehjælpsordninger efter skoletid. Erfaringerne fra projektet skal bruges til at sætte rammen for, hvordan lektiecafeer kan igangsættes på resten af kommunens skoler.