Services

Budgetforlig i Sermersooq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Fredag den 25. oktober indgik et flertal i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, bestående af Samarbejdspartiet, Demokraterne og IA, forlig om budgettet for 2020.

Til næste år vil skatten i kommunen være uændret. Driftsbudgettet vil være på 1,7 milliarder kroner, anlægsbudgettet på 296 millioner kroner, og der er budgetteret med et overskud på 80 millioner kroner, i det forligspartierne har ønsket et budget, der også i fremtiden vil give overskud til at financierer kommunes vækst. Forligspartierne har også lagt vægt på at administrationsudgifterne i Kommunen ikke må stige. Derfor er der ikke indlagt generelle lønstigningerne i budgettet.

Understøtter vækst

Kommuneqarfik Sermersooq oplever i disse år en historisk stor tilflytning. Den vækst har sat sig præg på budgettet. 15 procent af kommunes budget er afsat til anlæg. De penge skal blandt andet gå til boliger i Nuuk og Tasiilaq og til ny infrastruktur. Desuden øges budgettet til byggemodning med 25 procent, for at imødekomme den store efterspørgsel på arealer i Nuuk.

Fokus på børn

Udfordringer på børneområdet har også en stor plads i budgettet.  Forligspartierne var fra starten enige om at der ikke må foretages forringelser for udsatte børn, tværtimod skal tilføres midler til området.

For eksempel er der over de næste otte år afsat 12,5 millioner kroner til projektet Tasiilami Suleqatigiippugut, der skal udvikle og organisere civilsamfundet i Tasiilaq, gennem en række lokale projekter og forebyggende indsatser.

Bedre byer

Kommuneqarfik Sermersooq har de seneste år arbejdet for at skabe rekreative områder for kommunens borgere. Det har blandt andet resulteret i opførelsen af en ny kyststi, flere bilfrie zoner i bymidten og en ny aktivitetspark i Ravnedalen i Nuuk.

Der er afsat 5 millioner kroner om året i de næste fem år til at udbygge de  rekreative områder. Desuden skal der bygges hytter i nærheden af Nuuk, som man kan komme til uden at skulle sejle. Hytterne skal opfylde arbejdstilsynets krav, så de kan bruges af skoler, institutioner og ældre.

Østgrønland og bygder

Forligspartierne har over de næste 5 år afsat 25 millioner kroner til at forbedre internettet i Østgrønland, og 70 millioner til at fører kommunes bygdesektorplan ud i livet.

Læs budgetaftalen her