Borger

Ønskes – Stærke familier tilbage til Paamiut

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Onsdag den 12. juni blev der afholdt borgermøde i Paamiut. Det var udvalget for Økonomi og Erhverv der var taget til byen for at afholde borgermøde.

Arbejdsløsheden i Paamiut er steget, og flere folk flytter væk fra byen. Det var temaet som udvalget for Økonomi og Erhverv, gerne ville høre borgernes mening omkring.

Omkring 40 mennesker dukkede op til forsamlingshuset Taqqissuut, og flere nysgerrige stak hovedet ind, for at se hvad der skete. Kommunalpolitikerne og medlemmer af udvalg for Økonomi og Erhverv, Henrik Rachlev, Thiiooq Knudsen og Harald Bianco var til stede. Desuden var også områdeleder Heidi Jeremiassen og direktør for Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked Isak Kleist Nielsen med til borgermødet.

Mange meninger

Borgerne blev delt op i tre grupper, der alle havde hver deres tema.

De tre temaer lød på, hvordan man kan gøre det bedre for de ældre i Paamiut. Arbejdsløsheden og andre udfordringer der fik folk til at forlade byen. Det sidste tema lød på, hvordan fremtiden skal forme sig.

Der var enighed om, at der skulle være mere liv i byen. Borgerne ønskede, at familier kom tilbage til Paamiut.  En borger forklarede politikerne at der er en masse muligheder, og at man blot skal finde ud af, hvordan man benytter mulighederne.

En efterskole, en svømmehal og en ældretalsmand var blot nogle af de ting, som man ønskede.

For at sikre byen en fremtid med masser af jobmuligheder og at flere borgere flytter til byen, var der også mange meninger om, hvad man kan gøre ved byen. Som varetegn for Paamiut, er ørnen en oplagt turistmulighed, og der blev ikke lagt skjul på, at man også skal sætte gang i turismen. Der skal også være en god grund til at de unge flytter tilbage til byen, efter deres uddannelse, derfor var der også et bredt ønske om, at der skal være bedre boligforhold.

Vi lytter til jer

Efter en halvanden time var det tid til at slutte mødet af. Alle grupper var kommet frem med deres ønsker og ytringer. Thiiooq Knudsen forsikrede borgerne, at selvom de kun var 3 fra kommunalbestyrelsen, så var de 19 personer i alt i kommunalbestyrelsen, som ville lytte til alle deres ønsker. Folk var glade, og ønskede at de havde haft mere tid til at diskutere fremtiden for Paamiut.