Borger

Lokaludvalgene vil tættere på borgerne

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

De 4 lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq har holdt seminar i Nuuk.

De 22 lokaludvalgsmedlemmer fra både Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og Nuuk, var samlet i Nuuk til  inspiration og erfaringsudveksling.

Lokaludvalgets medlemmer er borgerrepræsentanter, der skal arbejde for at igangsætte projekter og aktiviteter der styrker den lokale udvikling i lokalområderne.
Under seminaret drøftede de fremtidige visioner og mål for deres lokalområder.
Der var særligt fokus på, hvordan lokaludvalgene fremadrettet kan motivere deres medborgere til at samarbejde med lokaludvalget, i forhold til at lave arrangementer og projekter i lokalområderne med fokus på at skabe mere fællesskab og livskvalitet, for de borgere der bor der.

Gennem samarbejde med lokalområdets beboere, foreninger og kommunale politikere, skal lokaludvalget igangsætte projekter og aktiviteter, som for eksempel initiativer, der forbedrer de fysiske rammer og lokalområdets miljø eller aktiviteter inden for områder som sundhed, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre, kultur og fritid.