Borger

Fælles erklæring fra de grønlandske borgmestre

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Omfanget af seksuelle overgreb mod børn og unge er fortsat for højt i hele Grønland. Det har det været i en lang årrække, og trods utallige bevillinger, forsøg, projekter, offentlige debatter mv. om problemerne, så står hele Grønland stadig tilbage med alt for mange seksuelle overgreb mod børn og unge.

Det er landets fem borgmestres holdning, at omfanget af seksuelle overgreb, misbrug, grove omsorgssvigt og selvmord er så omfattende, at der skal handles på det øjeblikkeligt og man skal se på området med nye øjne. 

Dette er som bekendt ikke sket, og det er de fem borgmestres holdning, at der – trods en række isoleret set udmærkede initiativer og en lang stribe af øgede bevillinger til området – er blevet spildt dyrebar tid på at hver kommune har forsøgt at kæmpe med problemerne hver for sig.

Det er derfor de fem borgmestres klare opfattelse, at mere af det samme ikke er en mulighed. Det er vores opfattelse, at situationen kræver vilje til markante ændringer i hvordan disse sager gribes an, og der er enighed i borgmesterkredsen om, at kun en fælles, national indsats kan ændre på tingenes tilstand.

Det står således klart for alle landets fem borgmestre, at hver enkelt kommune ikke har mulighederne for at komme problemerne til livs alene.

Landets 5 borgmestre er således enige om, at problemet er landsdækkende og derfor kræver fælles løsninger – løsninger der involverer kommunernes forvaltninger og ansatte, herunder pædagoger, socialarbejdere, lærere, socialrådgivere osv. samt ikke mindst politiet.

For borgmestrene for samtlige landets kommuner står det klart, at Grønland – eventuelt i samarbejde med Danmark, internationale eksperter eller organisationer – må være parate til at tage endog nye tiltag i anvendelse, for at få bugt med de mange sager om seksuelle overgreb mod børn og unge. Det er således borgmestrenes holdning, at alle fornødne såvel socialpolitiske som retspolitiske tiltag må tages i betragtning og at ingen potentielle løsninger på forhånd er udelukket.

Det står ligeledes helt klart for landets fem borgmestre, at det ikke bliver muligt at overkomme problemerne uden et tæt, dedikeret og helhjertet samarbejde med Naalakkersuisut og de relevante forvaltninger.

Det er samtlige borgmestres appel til formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen samt til naalakkersuisoq Martha Abelsen, at der snarest tages initiativ til fortsatte fælles drøftelser af, hvordan vi som samfund kan få endegyldig bugt med den så ulykkelige syge adfærd, der generation efter generation ødelægger tilværelsen for så mange børn og unge, og som ødelægger så mange mennesker i Grønland.

Ingen af kommunerne har et ønske om at fralægge sig noget ansvar, negligere problemet eller pege fingere af andre. Vi må alle stå tættere sammen og få lavet en fælles forebyggelsesstrategiplan, som er godkendt af alle parter, som skal aktiveres med det samme.

Landets borgmestre skal således opfordre formanden for Naalakkersuisut til snarest at sætte handling bag ordene om, at ”hvert år skal være børnenes år.”

Med venlig hilsen

Asii Chemnitz Narup, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq

Palle Jeremiassen, borgmester i Avannaata kommunia

Ane Hansen, borgmester i Kommune Qeqertalik

Malik Berthelsen, borgmester i Qeqqata Kommunia

Kista P. Isaksen, borgmester i Kommune Kujalleq