Borger

Vand til alle hunde

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Under borgermødet i Tasiilaq den 5 februar, blev der udtrykt utilfredshed blandt borgerne om, at der ikke var adgang til vand ved hundeområdet.

Det er der blevet rådet bod på nu. Ud over de fire 1000 liters tanke der blev etableret i 2017 som turistaktører fik op og køre i samarbejde med ”Robin Hood”, er der er nu blevet etableret en vandslange fra et vandløb, så der vil løbe vand hele året rundt.

Der er ligeledes kommet 10 tanke til Tasiilaq. Hvis man har behov for en 1000 liters tank, skal man kontakte Anna Kûitse Kúko på telefonnummer: 00299 367851.

Tankene er frit tilgængelige for alle byens borgere, og er altså ikke private.

 Der er samtidig lavet en aftale med brandvæsenet om, at de nye tanke vil blive renset hvis man som borger ønsker dette.

Tankene vil i sommerperioden blive fyldt op ved hjælp af vandslangen fra vandløbet. Ordningen er således tæt på samme ordning som man ser i andre byer med slædehunde.