Borger

58 ansøgere får rejseønske opfyldt

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I år er der blevet afsat 760.000 kroner til Rejselegatet. Der har i alt været 122 ansøgere, hvoraf 58 fik tildelt rejselegat.

Formålet med Rejselegatet er at forebygge negative konsekvenser ved isolation. Kommuneqarfik Sermersooq vil også gerne bidrage til internationalt udsyn ved at give borgerne mulighed for at realisere rejseønsker både i men også uden for Grønland.

Børnefamilier og ansøgere med en lavere indkomst samt børnefamilier og mindre bemidlede som ikke har været ude og rejse i 5 år, har haft førsteprioritet.

Alle borgerer i Kommuneqarfik Sermersooq har haft mulighed for at ansøge. Hver ansøger har fået sin ansøgning seriøst behandlet af bestyrelsen for rejselegatet.

Alle ansøgere vil få direkte besked.

For flere informationer kontakt Formanden for bestyrelsen i Rejselegatet Rasmine Geisler på mobil: 587431