Borger

Unge fremlægger for politikerne

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I tre dage har unge fra Kommuneqarfik Sermersooq holdt møde i Nuuk. De har drøftet forskellige emner der vedrører deres hverdag og der er blevet skabt nye venskaber blandt eleverne.

Medlemmerne af ungdomskommunalbestyrelsen har drøftet flere forslag og har derefter stemt på 3 emner som skal fremlægges for kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.

De emner der fik flest stemmer og som fremlægges i eftermiddag er:

De unge slutter af i aften med afslutningsmiddag på Inuk Hostel.