Borger

Høring af arealansøgning til fritidshytter i det åbne land [1]

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Den, der har arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af de nedennævnte ansøgninger om arealtildeling i det åbne land, anmodes om senest 5. oktober 2018 at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningerne.

Lokalitet                       Nord                 Vest                  Anvendelse   A-nr.
Kanajorsuit, Akia         64°19’47.46”N  51°41’3.48”V    Fritidshytte    943
Qinngua, Qooqqut      64°15’28.00”N   50°52’10.33”V  Fritidshytte    944

Evtentuelle bemærkninger eller indsigelser skal fremsendes til:

Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005 · 3900 Nuuk