Borger

891 tons metalskrot til genanvendelse og behandling

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I årets første otte måneder har Kommuneqarfik Sermersooq sendt næsten 900 tons metalskrot til Danmark. Størstedelen bliver 100 procent genanvendt.

Du læser Affaldscentrets månedlige status til borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq. Denne status samler op på august måned.

Læs statusrapport fra juli

Affaldscenteret i Kommuneqarfik Sermersooq har til og med august måned modtaget 12.950 tons affald til forbrænding og behandling i de forskellige afdelinger på Modtagepladsen i Nuuk. Syv procent er genbrugsegnet affald – det svarer til cirka 900 tons affald.

Genbrugsegnet affald – kan som navnet antyder – genanvendes i andre former. Det drejer sig blandt andet om trawl og net, pap og metalskrot.

Hvad er metalskrot?
Metalskrot dækker over alle typer af metal – såsom jern, aluminium, kobber og ædelmetaller. Ædelmetaller i ren form forekommer dog sjældent på Modtagepladsen.

Langt det meste metalskrot, som du og andre afleverer på Modtagepladsen, er lavet af grundstoffet jern, er en blanding af forskellige metaller – en såkaldt legering – eller er af aluminium.

Modtagepladsen modtager alle former for metalskrot – for eksempel cykler og dåser fra borgere og fjernvarmerør og armeringsjern fra virksomheder.

Hvorfor skal jern og metal afleveres på Modtagepladsen?
Jern er naturligt forekommende i naturen og udvindes fra miner i jorden. Jern og andre metaller er derfor ikke skadelige for naturen i modsætning til for eksempel tungmetaller som blandt andet bly og kviksølv. Bly og kviksølv er giftige for naturen, dyreliv og mennesker.

Alligevel er det vigtigt, at du ikke efterlader jern- og metalaffald i naturen. Det er der flere årsager til:

En helt almindelig sodavandsdåse af aluminium er cirka 500 år om at blive nedbrudt i naturen. For en cykel tager det mere end 1000 år.

Når du indleverer jernskrot på Modtagepladsen til genanvendelsen, hjælper du med til, at det bliver mindre nødvendigt at grave efter jern i miner.

Endelig hjælper du med til, at metalskrot og andet affald ikke ender i naturen, hvor det ødelægger oplevelsen af kyster, fjelde, elve og bjerge.

Sådan genanvender Kommuneqarfik Sermersooq metalskrot
Når Affaldscentret har modtaget tilpas store mængder metalskrot på Modtagepladsen, bliver det pakket i store containere og sendt til modtageanlægget i Danmark.

Kommuneqarfik Sermersooq har fra 1. januar til 1. august sendt 891 tons metalskrot til Danmark til genanvendelse. Det har været skrottede bildele, plader af jern, stålwirer og kobberrør. Størstedelen bliver 100 procent genanvendt.

Hoveddelen af det afsendte affald til Danmark er blandet jern og metal. Blandet metalskrot kan ikke direkte genanvendes. Det bliver i stedet nedbrudt til mindre stykker inden genanvendelsen.

Det foregår i en såkaldt shredder eller neddeler, som hamrer metalskrottet i små stykker. Herefter sørger en kraftig magnet for, at jernet bliver frasorteret. Derefter bliver jernet sendt direkte til jernstøberier, der laver nye produkter af jern. De andre metaller bliver ligeledes frasorteret for at blive sendt til metalstøberier i Sverige.

Sidste produkt fra shredderen er restaffald – for eksempel dele fra bilsæder eller træ. Gennem et genvindingsanlæg bliver affaldet delt i to nye restprodukter. En del ender som almindeligt affald til forbrænding, som bliver til energi. En anden del ender i deponi til opbevaring.

Af de 891 tons metalskrot, som Kommuneqarfik Sermersooq har sendt til genanvendelse i Danmark i år, er 82 procent af metalskrottet gået direkte videre til genanvendelse som jern eller metal, mens 5 procent ender som reelt forbrændingsegnet affald. De sidste 13 procent kommer i deponi, indtil der bliver fundet en måde at genanvende det. Både forbrænding og deponering af restprodukterne sker i Danmark.

Sådan kommer du af med dit jern og metalaffald
Modtagepladsen ved Affaldscenteret i Nuuk har åbent alle ugens dage:

Mandag til fredag fra 7.00 til 17.30, lørdag fra 9.00 til 14.00 og søndag fra 11.00 til 16.00.

Har du spørgsmål omkring affald, kan du kontakte Affaldscenteret på tlf. 36 74 11 alle hverdage (bedst mellem 10-12) eller skrive til affald@sermersooq.gl.