Borger

To forslag til kommuneplanstillæg i høring

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq fremlægger to forslag til kommuneplantillæg O9 i offentlig høring

Høringsperiode: 29. august 2018 til 24. oktober 2018

Forslag til kommuneplantillæg O9 Koncessionsområde Qussuk, Nuuk

Forslag til kommuneplantillæg O9 Qussuk/Narsarsuaq omfatter et nyt delområde i det åbne land, der kan anvendes til koncession til sportsfiskeri med fiskestang efter fjeldørred. Området har et samlet areal på ca. 5 km2 og er beliggende i Qussuk/Narsarsuaq i den nordlige del af Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden). Der kan i det udlagte område etableres camps og i et mindre omfang hytter, i forbindelse med koncessionen. Ved koncession til en given turistvirksomhed forstås en ret til levering af en eller flere turistprodukter indenfor et bestemt fysisk område.

Forslag til kommuneplantillæg O9 Bevaringsværdige bygninger – Nuuk Byatlas

Forslag til kommuneplantillæg for bevaringsværdige bygninger i Nuuk har til formål at forankre Nuuk Byatlas i kommuneplanen. Herved bliver kommuneplantillægget sammen med Nuuk Byatlas et strategisk værktøj for både forvaltningen og bygningsejere, i indsatsen for at bevare og forstærke oplevelsen af Nuuks bygningskulturarv. Forslaget til kommuneplantillægget stadfæster hvilke bygninger i Nuuk, der er bevaringsværdige og hvordan de bør vedligeholdes.

Se forslagene og læs mere på høringsportalen på sermersooq.gl