Borger

Stor oprydning i gang

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Indtil videre er der samlet 800 tons affald i Tiilerilaaq og Kuummiit.

Fornyligt var projektkonsulent Ivan Falck Petersen, driftsleder Ulrich Gaffuri samt Anitta Kofoed fra Drift- og Miljøafdelingen i Kuummiit for at se til affaldshåndtering og mulige huse der skal rives ned fordi de er i så dårlig stand, at de ikke længere kan bebos.

Ivan Falck Petersen: – Vi igangsatte et større oprydningsprojekt i 2016, hvor målet er et generelt løft af den offentlige renholdelse samt affaldshåndtering i kommunens bygder.

Kommuneqarfik Sermersooq har entreret med firmaet 60 grader North til oprydningsopgaven. Formanden for oprydningen, Emil Lyberth: – Det går rigtigt godt. Vi har været i gang siden sidste år i august og vi er nået rigtigt langt. Vi kommer hver sommer og arbejder indtil vinteren kommer, så tager vi tilbage til Sydgrønland, hvor vi hører til. I Sydgrønland har vi ansvaret for at levere foder til alle fåreholderne.

Firmaet har 4 skibe, hvoraf de 3 skibe er i Østgrønland.

– De to af skibene sejler i pendulfart mellem Tiilerilaaq og Kuummiit med affald der sejles til Tasiilaq. Skibene er i gang fra mandag til søndag og de har cirka 50 tons med hver gang. Herefter bliver affaldet sendt til forbrændingen i Nuuk.

– Vi har indtil videre samlet 800 tons affald. Vi har fået stor ros for det arbejde vi har udført i Tiilerilaaq og det er vi selvfølgelig meget glade for. Det er også derfor at vi er tilbage igen. Vi bruger kun lokal arbejdskraft.

Når alt affald er samlet og sendt videre til Tasiilaq bliver dumpen i Tiilerilaaq og Kuummiit  planeret, så man ikke længere kan se, at der tidligere har været en dump der.

Tasiilaq fungerer som modtagerstation for alt affald fra de omkringliggende bygder. I Tasiilaq bliver affaldet sorteret, presset og pakket før det bliver sendt til videre til genanvendelse eller sendt til forbrændingen i Nuuk.