Borger

Ny bymodel af Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Nuuk-miniature indvies på rådhuset

Kommuneqarfik Sermersooq offentliggør i morgen fredag, en opdateret bymodel af Nuuk i 3D, der også omfatter de åbne landskaber der omkredser hovedstaden.

“En fysisk 3d-model af byen er et meget brugbart arbejdsredskab for kommunen i mange henseender. Modellen kan bruges til at styrke dialogen om både eksisterende og kommende planer for byens fysiske udvikling. Med den kan vi skabe en bedre fælles forståelse for hvordan fysiske forandringer kan indpasses i og i relation til den eksisterende situation i byen,” siger planchef i Kommuneqarfik Sermersooq, Bilo Høegh Stigsen.

Nuuk har som by gennemgået en hastig udvikling gennem de sidste 50 år og der er kommet udvidelser af byen i flere etaper. Netop denne fortælling om udviklingen af hovedstaden, bliver ifølge Bilo Høegh Stigsen en del af formidlingen af hvordan og hvorfor byen er kommet til at se ud som den gør i dag.

“Denne hurtige udvikling afspejler sig tydeligt i byen og dens bygningsmasse. Byen er grundlagt omkring Nuutoqaq, der er byens ældste bydel og som har været beboet i århundrede.”

 

“Nuuk har i løbet af en relativ kort tidsperiode udviklet sig fra at være et mindre bosted til at være en hovedstad. Denne hurtige udvikling afspejler sig tydeligt i byen og dens bygningsmasse. Byen er grundlagt omkring Nuutoqaq, der er byens ældste bydel og som har været beboet i århundrede. Tidligere har Næsset, hvor Nuuk er placeret også været en yndet fangstplads for Inuit siden 12-1300 tallet på grund af den åbne fjord og mange dyr.”

Den nye model kommer til at udfylde flere formål. “Vi har fået udarbejdet modellen for at sikre gode processer for den fremtidige udvikling af hovedstaden, samtidigt med at den skal være med til at fortælle Nuuks spændende historie,” siger Justus Hansen (D), Formand for Udvalg for Anlæg og Miljø.

Kommunen har også planer om at lave modeller af alle byerne i Kommuneqarfik Sermersooq.