Borger

Asii: Verdensmål er vores vigtigste rettesnor

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Bormesteren i Kommuneqarfik Sermersooq glæder sig over at konference skaber opmærksomhed om FN’s verdensmål.

De to folketingsmedlemmer Mogens Lykketoft og Aja Chemnitz Larsen taler i dag til en konference om FN’s verden i Katuaq, arrangeret af CSR Greenland.

At de 17 verdensmål får opmærksomhed i landets erhvervsliv, glæder borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup, der længe har været optaget af de 17 verdensmål, og hvad de kan gøre for udviklingen her i landet.

”Jeg mener FN’s verdensmål bør være en overordentlig vigtig rettesnor for os alle. Offentlige myndigheder som private virksomheder, har vi alle en forpligtelse til at sikre at vi som samfund bevæger sig i retning af at opfylde disse mål”, siger Sermersooq-borgmesteren.

Allerede for to år siden da verdensmålene blev lanceret tog hovedstadskommunen initiativ til at integrere dem i den daglige drift.

”Vi har taget en lang række initiativer for at sikre at verdensmålene indgår i administrationens daglige arbejde. Direktionen har i år på sit ugentlige møde, hver uge arbejdet med et mål, ligesom alle chefer har været på kursus i verdensmålene. Som kommune har vi selvfølgelig ansvaret for at fører en lang række af verdensmålene ud i livet. For eksempel målet om kvalitetsuddannelse eller bekæmpelse af sult, men jeg tror at vi kan opnå lang mere hvis målene tænkes ind i på alle områder og niveauer i samfundet”, siger Asii Chemnitz Narup.

Samtidigt med at ledende medarbejdere er blevet uddannet i verdensmålene, har de første konkrete resultater af det arbejde vist sig.

”Et af de første konkrete resultater af det arbejde er at verdensmål nummer 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund er indarbejdet i alle nye kommuneplanstillæg. Der er flere mål vi skal tage højde for, når vi planlægger fremtidens by. Den skal være klimavenlig, bæredygtig, sikre økonomisk vækst og skabe job. Ved at tænke disse mål ind fra starten er jeg sikker på at vi kan skabe en hovedstad som alle vores borgere kan føle sig hjemme i”, siger Asii Chemnitz-Narup.

De 17 Verdensmål

FN’s 17 Verdensmål