Borger

Offentlig bekendtgørelse: Kommuneplantillæg, 2B2-4 Qeqertat 2020, Nuuk, Nussuaq bydel

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooqs Kommunalbestyrelse besluttede på mødet 5. juni 2018 en endelig vedtagelse af »Kommuneplantillæg 2B2-4, Qeqertat 2020«.

FORMÅL
Kommuneplantillæg 2B2-4, Qeqertat 2020 udlægger området til erhvervs- og havneformål.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af projektansøgningerne på Qeqertat havnearealer, indsendt af henholdsvis Usissat Aps og et konsortium bestående af fem virksomheder: Royal Greenland, Aalborg Havn, STARK Kalaallit Nunaat A/S, Arctic Group og Blue Water A/S. I høringsperioden af projektansøgningerne er et indsendt alternativt projekt fra Nuuk Bådpark/implementeret i planlægningen af arealerne. Forvaltningens behandling af projektansøgningerne blev endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 21.november 2017 i henhold til planlovsændringen pr. 1. januar 2016.

Kommuneplantillægget muliggør en realisering af projektansøgningernes formål. Planforslaget fastlægger bestemmelser der sikrer at arealerne, der er omfattet af projektansøgningerne, udvikles efter en samlet plan, herunder udbygning af områdets infrastruktur og visuelle karakter. Planen sikrer samtidig at den tidligere planlægning
for udvikling af containerhavnen i Nuuk videreføres, samt skaber arealer kommunen eller et kommunalt udviklingsselskab kan disponerer over og udvikle til andre erhverv.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens vision om at udvikle Nuuks erhvervsbånd i henhold til Kommuneqarfik Sermersooqs Hovedstadsstrategi og kommuneplan.

RETSLIGE FORHOLD
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelser, jvf. Planlovens § 30.

INDSIGELSESVEJLEDNING
Ønsker man at gøre indsigelse over Kommunalbestyrelsens beslutning, skal indsigelsen rettes
til Naalakkersuisut: Naalakkersuisut, Departementet for Finanser og Skatter; Landsplanafdelingen; Postboks 1037, 3900 Nuuk.

Indsigelsen skal indgives senest 8 uger efter denne annoncering.

PLANEN KAN LÆSES HER
Kommuneplantillægget kan læses på kommunens hjemmeside sermersooq2028.gl, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.