Borger

Jagtlicenser frigivet

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Licenser til jagt på rensdyr og moskusokse kan nu hentes

Det er snart 1. august, hvilket betyder at det snart er tid til jagt på rensdyr og moskusokser. Du kan allerede i dag hente din licens hos din lokale borgerservice.

Jagtsæsonen på rensdyr for erhvervsfangere er fastsat til 1. august – 15. oktober, mens det for fritidsfangernes vedkommende er 1. august – 30. september. Både erhvervsfangere og fritidsfangere har adgang til jagt på moskusokser i Maniitsoq-bestanden og jagtperioden er her sat til 1. august – 15. oktober. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug indskærper at fangst på køer med kalve og trofætyre er forbudt.

Er du fritidsfanger og bor i Nuuk, skal du være opmærksom på hvilket område du søger rensdyrlicens til. Du kan søge om en licens til Akia – Maniitsoq bestanden, region 3 og Ameralik bestanden, region 4 eller Qeqertarsuatsiaat bestanden, region 5. Det betyder at hvis du har fået licens til jagt på rensdyr i region 4, kan du ikke få en licens til brug i region 5.

Der trækkes lod blandt erhvervsfangerne i Ivittuut om licenserne til jagt på moskusokser.

Fritidsfangere skal have betalt deres jagtbevis pr. 1. maj 2018 for at kunne få uddelt licens til jagt på enten rensdyr eller moskusokse. Licensen uddeles også kun til de personer der har haft folkeregisteradresse i Grønland i 2 sammenhængende år, de sidste 10 år.

Tilbagemelding af fangst

Der blev uddelt 1022 licenser til rensdyr i Akia – Maniitsoq og Amerlaik bestandene i 2017, men kun 491 af disse blev sendt tilbage. Selvstyret har meddelt at manglende returnering af licenser kan besværliggøre udlevering af fremtidige licenser til de pågældende fangere.

Rensdyr og Moskusokser 2018