Borger

Affaldet sendes til Nuuk og Danmark

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I Paamiut er der ikke noget forbrændingsanlæg og derfor sender man alt dagrenovation til Nuuk.

Cirka hver anden uge sendes en 20 fods container fra Paamiut til Nuuk, fyldt med dagrenovation og andet forbrændingsegnet affald.

Facility supervisor Jonas Søndergaard fra Affaldscenteret i Nuuk har netop været i Paamiut for at se til forholdene omkring affaldshåndteringen i byen.

– Vi kommer nok til Paamiut 3-4 gange om året. Vi ændrer af og til på arbejdsforholdene i Nuuk og det er ikke altid nemt at gøre det samme i de andre byer. Vi justerer løbende på hvordan vi håndterer affaldet og det er vigtigt at sikre sig at medarbejderne har den korrekte viden og det nødvendige udstyr til at løse opgaven. Derfor er det meget vigtigt at vi kommer rundt til de andre byer for at se på forholdene.

– Al dagrenovation fra borgerne og erhvervslivet ender på modtagerstationen hvor der er 5 ansatte som sørger for at håndtere og pakke det affald der bliver leveret til os i Nuuk, siger Jonas Søndergaard.

Arbejdsleder på modtagestationen Jens Petersen tilføjer:

– Vi får rigtigt meget affald ind. Vi møder klokken syv, holder møde om dagens arbejde og går derefter i gang. Vi kan have dage, hvor vi har meget travlt. Vi sorterer affaldet, lige fra dagligt affald til elektronik og olieaffald. Alt det affald der kan brændes, bliver pakket i container og sendt videre til Nuuk.

Ud over at dagrenovation og forbrændingsegnet affald sendes til Nuuk gøres der også en stor indsats for sortering af andre typer affald der kan sendes til genanvendelse i Danmark direkte fra Paamiut. Det er i dag affaldstyperne elektronik, pap, olieaffald og farligt affald der med mellemrum sendes afsted med skib til Danmark.

– Vi arbejder hele tiden på at blive bedre til at sortere affaldet og finde nye løsninger som kan hjælpe medarbejdere på modtagestationen afslutter Jonas Søndergaard.