Borger

Tung trafik ud af myldretiden

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq vil få morgentrafikken til at glide bedre ved at fjerne de langsomme køretøjer fra de travleste perioder.

I sidste uge gjorde risikoen for stenfald det nødvendigt at lukke tunnelen mellem Nuuk og Nuussuaq for trafik. Det har betydet en del ulemper for byens bilister. Kommuneqarfik Sermersooq har siden arbejdet på at finde bedre måder at afvikle trafikken på.

”Siden lukningen har vi hver morgen haft folk på gaden for at observere trafikken, og vi kan konstatere, at trafikanterne allerede har afhjulpet problemerne meget. Dels ved at køre på andre tidspunkter end lige midt i myldretiden og dels ved at blive meget bedre til at tage hensyn til hinanden,” siger drift- og miljøchef i Kommuneqarfik Sermersooq Frank Rasmussen.

Mulighederne for at omlægge trafikken er begrænsede, men i den seneste uge har medarbejderne i Afdelingen for Drift og Miljø konstateret, at en lang række af de køer der opstår i morgentrafikken, skyldes langsomme køretøjer som dumpere og gummigeder.

De langsomme køretøjer skaber køer. Køer, der stadig er der, efter de langsomme køretøjer selv har forladt vejen.

”Vi skrev fredag til alle virksomheder i Nuuk, der har en gummiged eller en dumper, og bad dem om at planlægge deres arbejde, så de ikke kører på de trafikerede veje mellem klokken 7.30 og 8.30 om morgenen og mellem klokken 15.45 og 17.00 om eftermiddagen,” fortæller Frank Rasmussen.

I de næste par dage vil Kommuneqarfik Sermersooq vurdere, om tiltaget har den ønskede effekt, og om virksomhederne har efterkommet henstillingen.

”Vi foretrækker dialog frem for påbud, derfor har vi heller ikke grebet til en vedtægtsændring i første omgang, men vi holder nøje øje med, om det bliver nødvendigt at tage nye skridt for at forbedre afviklingen af trafikken,” siger drifts- og miljøchefen.