Borger

Snerydning til borgere med funktionsnedsættelser

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Ydelsen skal sikre, at borgere med varig funktionsnedsættelse er i stand til at opretholde et aktivt hverdagsliv, hvilket kan være vanskeligt i perioder med uforholdsmæssigt stort snefald.

Hvem kan modtage ydelsen?
Borgere, der har varige funktionsnedsættelser. Borgerne skal visiteres til ydelsen af kommunens Visitation. Som borger bliver du forudvisiteret til ydelsen, hvis du opfylder kriterierne. Hvis du er visiteret til ydelsen, vil du modtage et bevillingsbrev med posten.

Hvem kan ikke modtage ordningen?
Borgere, hvor der er registreret personer på adressen, som er i stand til at udføre opgaven, kan ikke modtage ydelsen. Det kan du heller ikke, hvis du bor ved en boligforening, da det så er boligforeningens opgave.

Bor du ved en boligforening
Borgere, der bor ved en boligforening, hvor der er snerydningsordning kan ikke modtage ydelsen. Hos Iserit og INI har beboerne oftest en snerydningsordning. Hvis du bor ved en boligforening, hvor der er problemer med snerydningen, så skal du derfor kontakte din forening.

Hvad indeholder ydelsen?
Der falder meget sne i Grønland. Derfor er ydelsen er særlig ordning, der træder i kraft i perioder, hvor kommunen vurderer, at vejrlige forhold begrænser adgangsforholdene til borgerens bolig.

Ordningen bliver automatisk igangsat. Det betyder, at du ikke behøver at kontakte kommunens tekniske forvaltning for at få ryddet sne.

Der tages forbehold for travlhed nogle dage, så ventetiden kan variere, i forhold til hvornår på dagen der sneryddes. Derudover vil snerydningen maksimalt foregå én gang pr. dag.

Kontakt
Er du i tvivl om forholdene omkring ordningen, eller føler du, at ordningen ikke lever op til dit behov, bedes du kontakte kommunens visitation.

I forbindelse med snerydningsordningen har Visitationsenheden ekstraordinær telefontid alle hverdage mellem kl. 9 og kl. 9.45 på telefonnummer 36 72 59.

Ydelsen er gratis, hvis du er visiteret til snerydning igennem kommunens visitation.

PDF