Borger

Snerydning i Kommuneqarfik Sermersooq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

• Kommunen rydder sne og gruser på offentlige færdselsveje, f.eks. veje, stier og trapper.
• Husejerne har pligt til at rydde sne og gruse på egne veje og trapper, samt parkerings-, gang- og stiarealer. Adgangsveje til tekniske installationer, f.eks. affaldsstativer, skal sneryddes efter behov.
• Biler, som er parkeret til hinder for vejenes snerydning, kan blive flyttet på ejerens regning og risiko.
• Parkering på stier er altid ulovligt.

Har du set:
Sne- og glatføremelding i Nuuk på sermersooq.gl og facebook.com/sermersooq

Se yderligere information vedrørende snerydning på sermersooq.gl
Klik på: Borger – Dyr, miljø & natur – Snerydning

PDF