Borger

Skorstensfejning [1]

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Information fra Kommuneqarfik Sermersooq om skorstensfejning.

LOVGIVNING
Skorstensfejning er lovpligtig. Loven foreskriver, at alle bygninger med oliefyr skal skorstensfejes to gange om året. Hvis du har pejs eller brændeovn, skal skorstenen fejes én gang om året. Det forebygger ildebrande og sodskader i huse med oliefyr eller brændeovn.

LOVHJEMMEL
• Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger

• Bygningsreglement 2006 Kapitel 10. Ildsteder og skorstene.

Kommunen er tilsynsførende i forhold til, om husejere får udført den lovpligtige skorstensfejning. Forvaltning for Anlæg og Miljø har derfor ret til at tage løbende stikprøvekontrol, for at se om husejeren opfylder bestemmelserne i loven.

SANKTION
Kommunen har pligt til at handle, hvis bekendtgørelse om skorstensrensning ikke opfyldes. I tilfælde af at Forvaltning for Anlæg og Miljø bestiller håndværker med henblik på at få udført skorstensfejningen, påhviler det husejer at betale for det udførte arbejde. Kommunen tager et gebyr på 500 kroner for omkostninger i forbindelse med sagen.

ANSVAR
Husejer er selv ansvarlig for vedligeholdelse af sin ejendom. Det gælder også spørgsmål vedrørende skorstensfejning. Du skal som husejer – ligesom alt andet vedligeholdelsesarbejde – selv betale
for skorstensfejning. Det er ikke muligt at blive fritaget for skorstensfejning.

BEMÆRK
Der er forskel på skorstene i forhold til størrelse – store og små skorstene.

En stor skorsten hører typisk til i produktionsvirksomhed og andre større virksomheder. Disse skal renses fire gange om året. Hvis du har pejs eller brændeovn, skal skorstenen fejes én gang om året.

VÆR OPMÆRKSOM
Kedelrensning og vedligeholdelse af oliefyr er ikke en del af skorstensfejning. Erfaringen er at der ofte kommer sod på dysen i oliefyret efter skorstensfejning. Sod på dysen kan medføre driftsforstyrrelser med risiko for dårlig forbrænding og fornyet soddannelse samt nedbrud. Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler derfor, at skorstensfejning kombineres med serviceeftersyn af autoriseret VVS-montør.

Find autoriserede skorstensfejer i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit på

https://sermersooq.gl/da/borger/dyr-miljoe-og-natur/skorstensfejning/skorstensfejere-i-kommuneqarfik-sermersooq

SÆRLIGT GÆLDENDE FOR BYGDERNE
I bygderne Arsuk, Qeqertarsuatsiaat, Kapisillit, Isortoq, Kulusuk, Kuummiut, Sermiligaaq og Tiniteqilaaq er det kommunen som arrangerer skorstensfejningsordningen.

SPØRGSMÅL OG KOMMENTAR
Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte:

Forvaltning for Anlæg og Miljø
Kuussuaq 2
3900 Nuuk
Telefon 36 74 00
sai@sermersooq.gl

ÅBENT:
Mandag – onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 10-12

PDF