Services

Skal vi hjælpe dig med at realisere dit rejseønske?

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Ansøg om rejselegat 2018 hos Kommuneqarfik Sermersooq.

Med rejselegatet kan du som borger i kommunen få realiseret dit rejseønske i eller uden for Grønland. Din ansøgning om støtte til rejse kan helt eller delvist omfatte resten af husstanden. Du kan kun søge om bevilling til en rejse i 2018 – planlagte rejser før april 2018 kan ikke støttes, da Bestyrelsen for rejselegatet først afholder deres møde i slutning af april – hvor der træffes beslutning om tildeling af støtte.

DU KAN IKKE FÅ STØTTE:
• Til studierejser, grupperejser og lignende
• Hvis du eller din ægtefælles/samlever i forvejen har ret til en feriefrirejse
• Hvis du har mulighed for støtte fra andre fonde
• Hvis du som handicappet har mulighed for besøgsrejse
• Hvis du som uddannelsessøgende har mulighed for frirejse

FØLGENDE KRITERIER DANNER GRUNDLAG FOR TILDELINGEN:
• At rejsen skaber eller bibeholder samhørighed mellem familiemedlemmer
• At rejsen giver indsigt i Grønlands kulturelle mangfoldighed
• At rejsen giver indsigt i en anden kultur
• Andre særlige omstændigheder

Ukorrekt eller mangelfuldt skema vil ikke komme i betragtning.

Du kan få et ansøgningsskema i Kommuneqarfik Sermersooqs borgerforvaltninger i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit – eller på Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside: sermersooq.gl/da/borger/rejselegat

Du afleverer dit ansøgningsskema i et af kommunens borgerservicecentre eller sender det pr. e-mail til kommuneqarfik@sermersooq.gl

Vi skal senest have din ansøgning fredag 16. marts 2018.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
sagsbehandler Berti Bourup, tlf. 36 70 26

PDF