Borger

Serviceeftersyn i Tasiilaq: Kom til borgermøde og bliv hørt

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq og konsulenthuset Deloitte gennemfører i samarbejde et serviceeftersyn af kommunens organisation i Tasiilaq. Tirsdag den 13. februar kan alle i Tasiilaq komme med ideer og forslag, når kommunen inviterer til borgermøde i hallen.

Alle borgere i Østgrønlands største by har mulighed for at blive hørt tirsdag aften. Kommuneqarfik Sermersooq inviterer til borgermøde og debat i byens hal. Aftenens debat handler om, hvordan servicen i Tasiilaq bliver bedre i fremtiden. Det skal munde ud i bedre samarbejde på tværs, gøre kommunen mere effektiv og sikre borgernes retsstilling.

”Vi vil gerne gøre det bedre for borgerne. Derfor skal borgerne inddrages, i den proces vi er midt i. Jeg vil gerne opfordre alle i Tasiilaq til at møde op og dele synspunkter, ønsker og forslag på borgermødet. Det er en enestående mulighed for at blive hørt og få en konstruktiv debat,” siger Helene Horsbrugh, udviklingschef i Forvaltning for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq.

Tid og sted

Hallen i Tasiilaq

Tirsdag den 13. februar

Klokken 18.45-21.15

Lyt til sang fra koret og hør inspirationsoplæg og gode erfaringer fra Paamiut Asasara.

Der er kaffe, te og kage.

Vær med i lodtrækningen og vind præmier!

Ny organisering i Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq har i de seneste dage gennemført interviews med ledere og ansatte i kommunen og med nøglepersoner og repræsentanter fra erhvervslivet i Østgrønlands største by. Senere afvikler kommunen og Deloitte en workshop med kommunalt ansatte i byen.

Alle tiltag sker, for at undersøge hvilke behov og ønsker byen har. Målet er at finde frem til organiseringen af en fremtidig enhedsforvaltning baseret på lokale ressourcer.

”Kommuneqarfik Sermersooq skal hele tiden blive en bedre og dygtigere organisation. I hele kommunen og lokalt. Vores ambition er at gennemføre væsentlige og håndgribelige forbedringer i organisationen i Tasiilaq. Tanken er, at Tasiilaq bliver foregangsby i kommunen. Vi skal være bedre til at samarbejde på tværs og bruge vores ressourcer mere effektivt. På den måde gør vi større gavn for borgerne,” siger Lars Møller-Sørensen, kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq.

Alle indsamlede oplysninger bliver brugt til at udarbejde tre forslag til en ny organisering i Tasiilaq. Kommunens direktion beslutter herefter, hvilken model der bliver anvendt.

”Vi ønsker en organisation, som kan understøtte et aktivt og bæredygtigt lokalsamfund,” siger Lars Møller-Sørensen.

Tanken er, at der også skal ske effektiviseringer i kommunens øvrige byer. Tasiilaq er valgt som første by, da der blandt ansatte og borgere er et stort ønske om fornyelse.

PDF