Borger

Kom godt af med dit affald

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Ønsker du som husejer at tilmelde eller afmelde afhentning af dagrenovation via den kommunale indsamlingsordning, har du ikke fået hentet din dagrenovation som planlagt, eller har du generelle spørgsmål om affald?

Så skal du fremover kontakte Sermersooq Affaldscenter på affald@sermersooq.gl eller telefon 36 74 11, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig. Vi træffes bedst på telefon klokken 10-12.

Jo hurtigere – efter planmæssig tømmedag – du giver os besked, jo hurtigere kan vi sørge for at få tømt dit affald. Giver du besked om manglende afhentning af din dagrenovation inden kl. 12.00, kan du forvente, at dit affald er hentet senest næste hverdag.

Hvis du har givet besked vedrørende manglende afhentning af dit affald senest kl. 12.00 dagen efter planlagt tømmedag, og dit affald herefter ikke er hentet inden næste planlagte tømmedag, kan du få kompensation.

Som husejer har du pligt til at sørge for, at der er ryddet sne ind til dit affaldsstativ, at der ikke står en hund og spærrer vejen til stativet, og at din affaldssæk ikke er overfyldt. Affaldssækken må du fylde til stregen.

Er én af ovenstående grunde årsag til, at du ikke har fået hentet affald, lægger vi i stedet en ny affaldssæk til dig. Du skal selv aflevere den uafhentede sæk med affald til forbrændingen ved Sermersooq Affaldscenter.

Uforvarende hændelser – fx nedbrud på skraldebilen eller dårligt vejr, der hindrer udkørsel – kan også være årsag til, at tømningen bliver forsinket. I de situationer giver vi besked på kommunens hjemmeside og facebookside.

Husk at du som husejer er forpligtet til at være tilmeldt en affaldsindsamlingsordning året rundt. Du bestemmer selv, om du benytter den kommunale indsamlingsordning eller en privat. Du skal dog på foranledning kunne dokumentere over for kommunen, at du er tilmeldt en ordning.

Som privat borger har du også mulighed for at benytte modtagepladsen ved forbrændingsanlægget til bortskaffelse af affald (undtaget forurenet jord). Her kan du aflevere op til 50 kilo affald gratis.

På modtagepladsen kan du aflevere:

En medarbejder viser dig, hvor du skal aflevere de forskellige affaldstyper.

Sermersooq Affaldscenter
affald@sermersooq.gl
Tlf. 36 74 11