Borger

Hvervet som bistandsværge

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq søger i samarbejde med Politiregion Sermersooq efter personer, der kunne tænke sig at blive beskikket som bistandsværge.

Politiet indstiller – evt. efter henvendelse til de sociale myndigheder – egnede personer til beskikkelse som bistandsværge for personer, der er idømt foranstaltninger efter Kriminallov §157 eller §161 (behandling, forvaring m.v.). Kredsretten beskikker herefter bistandsværgen.

Bistandsværgen skal holde sig underrettet om den dømtes tilstand, og drage omsorg for, at dennes ophold på hospital m.v. ikke udstrækkes længere end nødvendigt, rådgive og vejlede den dømte og hjælpe denne med at udforme f.eks. klageskrivelser, og i øvrigt holde sig i forbindelse med den dømte.

Bistandsværger honoreres med 1.600 kr. i årligt grundbeløb og 1.200 for hver påbegyndte 3. måned, hvor den domfældte er anbragt.

Retten i Grønlands yder råd og vejledning om bistandsværgernes rettigheder og pligter.

Hvis du er interesseret i hvervet som bistandsværge, kan du kontakte Kommuneqarfik Sermersooq på nedenstående adresse. Kommunen vil herefter indstille til politiet, at du beskikkes.

Med venlig hilsen
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Imaneq 34, Postboks 1005
3900 Nuuk

PDF