Borger

Børn og familier: Sermersooq udvider samarbejde med andre myndigheder

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

”I takt med implementeringen af udviklingsplanen for Forvaltning for Børn og Familie vil samarbejdet på tværs af sektorerne blive øget og forbedret,” siger Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq.

Allerede i denne måned har Forvaltning for Børn og Familie møder med politiet. Temaet er dialog i stedet for vold.

I slutningen af februar og i marts bliver skoler, daginstitutioner, sundhedsvæsen og politi inddraget i et samarbejde om Kommuneqarfik Sermersooqs nye underretningssystem. Kommunen udleverer blandt andet pjecer med en vejledning i, hvad en underretning bør indeholde.

Underretningssystemet skal sikre, at Kommuneqarfik Sermersooq overholder tidsfrister for håndtering af underretninger i henhold til den nye lov om støtte til børn, og at underretninger fra hele kommunen bliver behandlet systematisk og ensrettet.

”Det skal være med til at øge netværkssamarbejdet og imødekommer MIO’s opfordring til at øge samarbejdet på tværs af sektorer for at tilgodese børnenes behov,” siger Uju Petersen.

Yderligere oplysninger:

Martha Lund Olsen, Direktør for Forvaltning for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq, telefon 48 58 50