Borger

Legepatrulje er rollemodeller

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I Tasiilaq har folkeskolen Tasiilami Alivarpi oprettet en legepatrulje. Legepatruljen organiserer lege i skolegården, hvilket giver færre konflikter og større trivsel i frikvarterene.

I efteråret 2017 deltager 13 elever fra 7.- og 8.-klasserne i et legepatruljekursus på Tasiilami Alivarpi. Kurset bliver holdt to lørdage i november, og siden har legepatruljen arbejdet i skolegården.

Legepatruljen organiserer lege i forskellige grupper i skolegården. Børnene spiller for eksempel høvdingebold i et hjørne af gården, fodbold i et andet og rundbold i et tredje hjørne.

”Som lærere oplever vi markant færre konflikter og langt større trivsel i frikvartererne. Børnene har taget fantastisk godt imod legepatruljen. Det er en stor succes,” siger Anette Broman Mølbæk, lærer på Tasiilami Alivarpi og tovholder på projektet sammen med timelærer Puite Josvassen.

Overstiger forventningerne

1.-6.-klasserne holder frikvarter i skolegården hver dag. Legepatruljen er delt op i to grupper og dækker de fleste frikvarterer i løbet af en skoleuge.

”Legepatruljens engagement, initiativ og sammenhold overstiger vores største forventninger til projektet. Grupperne koordinerer alt, sørger selv for vikardækning og finder hver dag på nye spændende lege,” siger Puite Josvassen.

Hver mandag har legepatruljen møde med de to tovholdere. Her deler legepatruljen oplevelser og udfordringer.

”Legepatruljen fortæller især om, hvor rørende de oplever at være forbillede og rollemodel for så mange børn. De oplever, at de andre børn viser dem respekt og stor kærlighed,” siger Anette Broman Mølbæk.

Genkendelig legepatrulje

Legepatruljen er altid genkendelig i skolegården. De er hver især iklædt en grøn legepatrulje-sweatshirt. Snart får de også genkendelige handsker, som Tasiilami Alivarpi er ved at indkøbe. Legepatruljen har desuden sit eget legetøj.

Skolefonden på Tasiilami Alivarpi har bevilget 5000 kroner til legepatruljens indsats.  Fredag den 15. december holdt legepatruljen sin første hyggeaften med madlavning, lege, dans og sjove konkurrencer. Til sommerafslutning om et halvt år får legepatruljen diplomer for gennemførelse af kurser og for arbejdsindsatsen i løbet af året.

Mange af de store elever har vist interesse for at blive en del af projektet. Derfor afvikler skolen endnu en uddannelsesdag for nye medlemmer af legepatruljen. Det sker lørdag den 27. januar. Den oprindelige legepatrulje er med til at planlægge og gennemføre uddannelsesdagen for de nye medlemmer. Ydermere er der informationsmøde tirsdag den 23. januar for interesserede elever og forældre.

Legepatruljen består af: Iddimanngiiuk Jensen, Nikkulaavaraq Boassen, Kristian Viberg, James Singertat, Kristina Kâjangmat, Signe Lyberth, Ulla-Maria Brandt, Nini Boassen, Maja Olsvig Kristiansen, Agga Táunâjik, Iluuna Kristiansen, Tage Cafurri og Sabina Nathanielsen.

For yderligere information, kontakt:

På vegne af legepatruljen

Lærer og tovholder Anette Broman Mølbæk

Telefon: (+299) 25 43 45

E-mail: anettemoelbaek@hotmail.dk

Legepatruljen deltager gerne i et videomøde eller anden form for interview.