Borger

650.000 kroner til turisme i Østgrønland

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Uddeling af midler fra Sermersooq til turistfremmende projekter i Østgrønland i løbet af 2017.

Kommuneqarfik Sermersooq erhvervspulje til turistfremme i Østgrønland har uddelt 647.469,50 kroner til lokale projekter der skal skabe beskæftigelse indenfor turismen.

Bedre adgang til bygderne er en forudsætning til at flere turister lægger vejen forbi, og det er af den grund at der er givet penge til anlæggelse af tidevandstrapper i både Tiilerilaaq og Kulusuk. Den nye tidevandstrappe i Tiilerilaaq er en del af et udviklingsprojekt som kommunen startede i 2016 sammen med Visit Greenland og Destination East Greenland.

Der er også givet penge til opførelse af bænke, rundt omkring i Tasiilaq by. Terrænet i Tasiilaq – og for den sags skyld i resten af Østgrønland, er stejlt og det kan gøre det svært at komme rundt for turister. Med projektet opføres der ti bænke, der er udformet som de traditionelle østgrønlandske hundeslæder.

Kommunen har også givet penge til Destination East Greenlands deltagelse i messerne Mid-Atlantic Tradeshow og Vest Nordens Travel Mart på Island.

Derudover har tre borgere i Tasiilaq fået betalt deres uddannelse til bådfører af puljen. ”Det er utroligt vigtigt at vi får skabt nye arbejdsplader i Østgrønland, derfor glæder det mig meget at vi har kunne støtte disse initiativer, der helt sikkert vil skabe aktivitet indenfor turismeerhvervet”, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz-Narup.

Tal fra Grønlands Statistik viser at, der indenfor de sidste ti år har været en langsom stigning i antallet af turister der kommer forbi Østgrønland. I 2017 var der 5.072 overnattende gæster i regionen Kommuneqarfik Sermersooq Øst.

Ansøgningsfrister

Med puljen er det kommunens hensigt at øge den økonomiske aktivitet, styrke udviklingen i turismen og skabe flere arbejdspladser i den mere eksotiske del af kommunen. Støttepuljen støtter især initiativer som understøtter den aktuelle nationale turismefremme-strategi. En bevilling fra støttepuljen kan betragtes som en hjælp i opstartsfasen til initiativer, der med tiden vil kunne blive selvbærende.

Erhvervspuljen har ansøgningsfrister 1. februar og 1. maj og ansøgninger behandles løbende, for at sikre at midlerne bliver brugt indenfor året.