Borger

Fakturering for 2017

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Vi skal informere jer om, at Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq skifter IT-system, hvorfor I opfordres til at sende fakturaer, der skal betales og som vedrører år 2017 i så god tid, at de kan færdigbehandles og betales i nuværende system ved årets udgang.

Samtidig skal vi venligst gøre opmærksom på, at vi fremadrettet kun modtager fakturaer som elektroniske fakturaer af formatet OIOUBL.*

For virksomheder, som har ikke OIO-faktureringsystem, er der mulighed i virk.dk for at fakturere til Kommuneqarfik Sermersooq.

Er der spørgsmål – må I venligst vende tilbage via mail til Kreditorafdelingen kreditor@sermersooq.gl eller Indkøbsafdelingen indkoeb@sermersooq.gl.

Med venlig hilsen
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

*OIOUBL er en dansk tilpasning af den internationale standard UBL 2.0 fra standardiseringsorganet OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) til grønlandske/danske forretningskrav. De umiddelbare fordele ved brugen af OIOUBL-dokumenterne er standardiseringen af forretningsdokumenterne til forskellig brug. UBL 2.0 standarden er en fleksibel standard, der understøtter de fleste forretningsmæssige behov, og eftersom det er en international standard, kan dokumenterne anvendes på tværs af landegrænser. Fordelene ved at anvende OIOUBL er muligheden for at opbygge fuldt automatiserede indkøbsflow, hvor de elektroniske dokumenter kan valideres og matches automatisk.

PDF