Borger

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3A6-1, Qasigiannguit, Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneplantillægget 3A6-1 blev vedtaget af Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse på mødet den 5. september 2017.

KOMMUNEPLANTILLÆG 3A6-1

Formål
Kommuneplantillægget muliggør opførelsen af cirka 90 nye boliger af blandede størrelser og ejerforhold.

Bygningerne i områdets sydlige del skal rumme mindre boliger, primært til studerende og lavindkomstfamilier, hvor områdets nordlige del skal bestå af større en- og tofamiliehuse, hvilke forventes at være ejerboliger. Mellem de to områder placeres andelsboliger. De sammensatte ejerforhold forventes at bidrage til en forskellighed i beboersammenhæng, hvilket forvaltningen anser som positivt og i tråd med kommunens udviklingsstrategi.

Der gives i området yderligere muligheder for at etablere en integreret daginstitution, og hele kvarteret bindes sammen af en sti og af fælles rekreative faciliteter, heriblandt en skatepark, der vil komme hele byen til gode, da det forventes at den vil tiltrække børn og unge fra et større område.

Retslige forhold
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplantillæggets bestemmelser, jf. Planlovens § 30.

Klagevejledning
Ønsker man at klage over Kommunalbestyrelsens beslutning, rettes klagen til Naalakkersuisut:

Naalakkersuisut, Departement for Boliger, Postboks 909, 3900 Nuuk.

Klagen skal indgives senest 8 uger efter denne annoncering.