Udbudsbekendtgørelse for udbud af kontrakt på kontorartikler og skoleartikler samt hobby- og beskæftigelsesmaterialer

I henhold til Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner annonceres udbud:

 
· Kontraktstart og varighed: Fra den 1. juni 2020 til og med 30. maj 2022 med mulighed for at forlænge med 1 år.
· Kontraktværdi inkl. option: Ca. DKK 7 mio. brutto
· Kommunens valgte tildelingskriterie er: »Bedste forhold mellem pris og kvalitet« Underkriterier fremgår af udbudsmateriale.
· Dato for afgivelse af skriftligt tilbud: 8. maj 2020 kl. 12 Vestgrønlandsk tid
· Udbudsmateriale rekvireres via udbud@sermersooq.gl