Salg af container indeholdende isoleringsmaterialer

Kommuneqarfik Sermersooq udbyder hermed et stk. 20 fods container indeholdende Isoleringsmaterialer. Containeren med indhold har været fremlyst i henhold til Inatsisartut lov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet § 36, stk. 1. Containeren sælges i henhold til samme lov § 36, stk. 2.

Containeren og dets indhold af isoleringsmateriale sælges som beset. Containeren har tidligere været placeret ved Nuuk Imeq området, og containeren med indhold har været opbevaret i adskillige år. Containeren med indhold har været udsat for skiftende vejrelementer, temperaturer og sandsynligvis kondens fugt inde i containeren.

Køber skal derfor være bekendt med, at containeren med indhold sælges i den stand disse forefindes uden nogen form for garanti. Kommuneqarfik Sermersooq kan derfor ikke gøres ansvarlig efter salgs overdragelse for manglende vedligeholdelse af containeren eller isoleringsmateriale der måske kan have været påvirket af fugt.

Containeren med indhold kan først overdrages til køber, når beløbet er indbetalt. Kommuneqarfik Sermersooq forbeholder sig ret til, at containeren med indhold sælges til næsthøjeste bud såfremt vedkommende der har det højeste bud skulle trække sig før betalingen, eller at containeren ikke er betalt indenfor 3 dage efter indgåelse af aftale. Containeren skal fjernes fra området umiddelbart efter købet, og køber skal derfor kunne påvise, at have et sted til containeren.

Såfremt man ønsker at besigtige containeren med indhold evt. før afgivelse af bud kan der rettes henvendelse til; Kommuneqarfik Sermersooq, Tilsynsmyndigheden, afdelingsleder, Vilhelm Lynge Hard, telefon: 36 76 42 eller teknisk medarbejder, Andreas Mølgaard-Christiansen, telefon: 36 74 49. Containeren med indhold kan besigtiges: Onsdag den 06-03-2019 kl. 13 – 15 ved forbrændingsanlægget.

Bud på containeren med indhold skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde senest 08-03-2019 i en lukket kuvert, og sendes til; Kommuneqarfik Sermersooq, Tilsynsmyndigheden, Postboks 1005, 3900  Nuuk. Kuverten mærkes: ”Bud på container indeholdende glasuld”.