Prækvalifikation IT drift Kommuneqarfik Sermersooq

Kontraktområde

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at udbyde driften af desktopper og servere i Kommuneqarfik Sermersooq, herunder desktopper og server drift under skole forvaltningen samt support af Sermersooqs IT bruger.

Kommuneqarfik Sermersooq har IT drift i 4 byer og 11 bygder.

Drift opgaven omfatter ca. 4500 arbejdsstationer, og 120 server, servere er fordelt i 4 host centre. Drift og support opgaverne er delt på følgende services:

 • Incident management
 • Request Fulfillment
 • Change management
 • Monitorering og Event Management
 • Patch management
 • Security
 • Backup/Restore
 • Antispam
 • Drift og support server
 • Drift og support arbejdsstation
 • Desktop Application Service
 • Drift netværk
 • SPOC servicedesk
 • VIP

Kontraktens værdi anslås til 60 mio. kr.

Kontraktens varighed er 6 år.

Ud over driften vil der for de prækvalificerede være mulighed for at byde på en delopgave vedr. hardwarelevering.

Juridiske økonomiske og finansielle samt tekniske oplysninger

Tilbuddet skal afgives som fast pris, evt. med mulighed for regulering ved ændring af bruger og desktop antal.

 • Der skal afgives erklæring på tro og lov om ingen gæld til det offentlige.
 • Der skal afleveres straffeattest på samtlige medarbejdere

Som udgangspunkt skal leverandøren kunne løfte opgaven alene, og uden væsentlig brug af underleverandører

Der stilles krav til at tilbudsgiver har IT elever og uddanner hjemmehørende elever.

Tilbudsgiver skal have en egenkapital på min. 10 mio.

Tilbudsgiver skal have en omsætning på min. 20 mio.

Procedure for prækvalifikation

Der udvælges maximalt 3 tilbudsgivere.

De objektive kriterier for valg af det begrænsede antal tilbudsgiver, vil ske på bagrund af en vurdering af ansøgers kvalifikationer, herunder de fremsendte referencers relevans for opgaven. Særligt referencer der dokumenterer tilbudsgivers evne til at levere og rapportere på løsningstid. 

Prækvalifikations aflevering

Anmodning om prækvalifikation skal sendes til udbud@sermersooq.gl senest den 15/05/2020.

Ansøgning skal indeholde:

 • Beskrivelse at ansøger
 • Beskrivelse af organisation
 • Beskrivelse af bemanding
 • Dokumentation for egenkapital og omsætning evt. ved årsrapport
 • erklæring på tro og lov om ingen gæld til det offentlige
 • straffeattest på samtlige medarbejder
 • Referencer