Offentligt udbud vedrørende leverancer af rengøringsmidler, papir og rengøringsudstyr til Kommuneqarfik Sermersooq.


Jf. Inatsisartut lov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner – udbydes indkøb af rengøringsmidler, papirvarer og udstyr m.v. jf. udbudsmateriale, kravspecifikationer, og tilbudslister, til kommunen for en periode på 4 år med mulighed for en forlængelse med 1 x 1 år, i alt 5 år.

Kommunen tænker totaløkonomi ind i produktvalget. Der bliver ikke kun set på indkøbsprisen, men også de følgeomkostninger, som indkøbet kan have. Det kan eksempelvis være omkostninger til energiforbrug, produktets levetid, løbende omkostninger ved service-, drift- og vedligeholdelses- og bortskaffelsesomkostninger. Desuden lægger vi vægt på miljørigtige produkter med miljømærkning, lavere forbrug i hverdagen, og et minimum af emballageforbrug.

Det betyder, at vi undersøger produkternes fulde livscyklus og forholder os sammen med brugerne til, hvad der er vigtigst at have fokus på, så vi sammen sikrer, at kommunen får mest værdi for pengene samlet set.

Udbuddet omfatter det samlede behov for ovennævnte kategorier inden efter nærmere specifikke og beskrevne produktbehov, som fremgår af udbudsmaterialet. Der gives ikke garanti for en årlig indkøbsvolumen i stk. eller værdi (kr.), men som dog estimeres til kr. 1.800.000,00 brutto. Den valgte tilbudsgiver opnår eksklusivitet på salg og service. Der er p.t. en samlet og identisk løsning for dispensere i alle enheder under kommunen, som kan besigtiges efter nærmere aftale ligesom det nuværende rengøringskoncept/udstyr kan ses.

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at indgå kontrakt med én leverandør.

Udbudsformen er offentligt udbud

Ordregiver er:

Kommuneqarfik Sermersooq

Udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til udbud@sermersooq.gl Spørgsmål rettes til samme mail.

Tidsplan

Tilbudsfrist er 19. april 2021 kl. 12.00 Vest grønlandsk tid. Tilbud der modtages senere, vil blive afvist.

Udbuds annoncering

Udbuddet vil blive annonceret på kommunens hjemmeside, samt via annonce i Ugeavisen

Tildeling af kontrakten

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det bedste tilbud, og det valgte tildelingskriterie er ”bedste forhold mellem pris og kvalitet. Af udbudsmaterialet fremgår de enkelte underkriterier specifikt.

Underkriterier og vægtning 

UnderkriterierVægtning i procent
Pris40 %
Kvalitet, og funktionalitet30 % heraf: Produkternes kvalitet 15% Funktionalitet 15 %
Service, og levering20 % heraf: Samarbejde med Kommunen 10% Levering 10%
Miljø10 %