Offentligt udbud af køkken- og kantinedriftsopgaver på Rådhuset, Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq udbyder hermed udførelse af køkken- og kantinedriftsopgaver i Nuuk. Opgaven udføres som en offentlig kontrakt i henhold til kommunens indkøbspolitik.

Køkken- og kantinefunktionen skal drives af den forpagter der tildeles kontrakten, og alle forhold er beskrevet i udbudsmaterialet. Ønsker man en indledende drøftelse (Ikke forhandlingsforhold) samt besigtigelse af køkken m.v. kan man træffe en aftale via mail udbud@sermersooq.gl

Tidsfrist for tilbuddet

Udbudsmateriale med bilag kan rekvireres via mail til indkoeb@sermersooq.gl.

Kontrakten skal formelt træde i kraft den 2. januar 2020.

Tilbud med tilhørende bilag skal sendes til udbud@sermersooq.glsenest den 16. august 2019 klokken 12.00.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og indkalde tilbudsgivere til en uddybende præsentation/forhandling.