Offentligt udbud af drift af Herberget, Nuuk

Der er truffet beslutning om udbud af drift og administration af Herberget, Nuuk. Dette indebærer, at driften m.v. overgår fra kommunal til privat drift under forudsætning af at tilbud fra privat aktør senere kan antages. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud jf. Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 – om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner i Grønland.

Udbudsmaterialet kan rekvireres via mail udbud@sermersooq.gl ligesom der kan aftales et indledende og opklarende møde med Kommuneqarfik Sermersooq, Strategisk Indkøb, inden tilbudsfristen. Alle forhold fremgår af det samlede udbudsmateriale.

De konkrete oplysninger og krav fremgår af nedenstående jf. § 13 i Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 – om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner i Grønland:

  1. Udbud tjenesteydelser: Udbud af drift og administration af Herberget
  2. Udbudsform: Offentligt udbud
  3. Kommunens valgte tildelingskriterie er: ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”
  4. Tilbudsfrist: 14 dage
  5. Dato for afgivelse af skriftligt tilbud: Tilbudsfrist er den 12. september 2019 kl.12.00
  6. Hvor kan udbudsmateriale rekvireres: Udbudsmateriale kan rekvireres via mail udbud@sermersooq.gl