Jolle til salg for højestbydende

Kommuneqarfik Sermersooq udbyder hermed en jolle til salg for højestbydende. Jollen er af ukendt mærke, og har i henhold til Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af Miljøet § 36, stk. 1 været fremlyst, og sælges i henhold til samme lov § 36, stk. 2.

Jollen sælges som beset, og der foreligger ikke drift informationer om motorens tilstand, og Kommuneqarfik Sermersooq er ikke bekendt med funktionaliteten på motoren. Bådens tilstand samt funktionaliteten har ikke været testet af Kommuneqarfik Sermersooq efter at den er kommet i kommunens varetægt.

Køber skal derfor være bekendt med, at jollen sælges i den stand den forefindes, uden nogen form for garanti fra sælger. Kommuneqarfik Sermersooq kan derfor ikke gøres ansvarlig efter salgs overdragelse for manglende vedligeholdelse eller defekte dele på såvel bådens skrog, båden og motoren.

Jollen kan først overdrages til køber når beløbet er indbetalt. Kommuneqarfik Sermersooq forbeholder sig ret til, at båden sælges til næsthøjeste bud såfremt vedkommende der har det højeste bud skulle trække sig før betalingen, eller at båden ikke er betalt indenfor 3 dage efter indgåelse af aftale.

Såfremt man ønsker at besigtige jollen før evt. afgivelse af bud kan der rettes henvendelse til: Kommuneqarfik Sermersooq, Tilsynsmyndigheden, afdelingsleder, Vilhelm Lynge Hard, telefon: 36 76 42, teknisk medarbejder, Andreas Mølgaard-Christiansen, telefon: 36 74 49. Jollen kan besigtiges Onsdag den 06-03-2019 kl. 13 – 15 ved forbrændingsanlægget.

Bud på jollen skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde senest 08-03-2019 i en lukket kuvert, og sendes til; Kommuneqarfik Sermersooq, Tilsynsmyndigheden, Postboks 1005, 3900 Nuuk. Kuverten mærkes: ”Bud på Jolle”