Illoqarfimmik Inerisaaneq

Kommunimut pilersaarummut tapiliussatut 1A18-3 C. E. Janssensvejimi Inissiaqarfik, Nuuk siunnersuut pillugu

7 months tilbage

Aninagasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititap septembarip 26-ianni 2023 aalajangerpaa, kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut 1A18-3 tamanut tusarniaassutigineqassasoq.

Siunertaa

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmit kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut 1A18-3 matumuuna saqqummiunneqarpoq. Sumiiffik inissiaqarfissatut aalajangersarneqarpoq. Immikkoortup ilaani immikkuualuttumi A-mi B-milu maannakkut killeqarfilersorneqarnera agguarneqarnerallu allanngortinneqanngillat.

Immikkuualuttoq A-mi aalajangersakkat atuuttut attatiinnarneqassapput. Immikkuualuttoq B-mi siammasissunik pukkitsunillu aamma akulikitsunik pukkitsunillu misileraalluni sanaartornissamut sanaartorfissat arfineq marluk atugassanngortinneqarput. Misiliutaasumik sanaartorneq imatut paasineqassaaq:

  • Sanaartoriaatsit nutaat allanngortitalluunniit, illumik ilusilersoriaatsit aamma ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermiluunniit periutsit, imminullu akilersinnaanerulersitsinissamik siunertaqartumik ingerlaavartumik aaqqiissutit najugaqariaatsillu ilanngullugit.
  • Misiliutaasumik sanaartorneq avatangiisimik, inooqataanermik aamma/imaluunniit aningaasaqarnikkkut ilisimasaqalersitsissaaq.
  • Ilisimasaq taanna uppernarsarsinnaasariaqarpoq suliffeqarfimmillu arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsumit uuttortarneqarluni.
  • Misiliummik sanaartorneq uteqqissinnaasariaqarpoq Kalaallillu Nunaannut naleqquttunngortinneqarluni.
  • Inernerusut kikkunnit tamanit takuneqarsinnaassapput, inuiaqatigiinnillu iluaqutigineqarlutik.

Kommunimut pilersaarummut tapilussamut tunuliaqutaavoq Nuup illoqarfittaani inissialiorfissanut nunaminertanik amigaateqarnerujussuaq, aamma misiligutaasumik sanaartorneq periarfissiorumallugu, issittumi sanaartornerup iluani soqutigisaqartut ilisimaligassaannik pisuunnguallatsitsisinnaasoq. Tamatuma saniatigut kommunimut pilersaarummut tapiliussami pilersaarusiorfigineqartup inissiaqarfittut pilerinartutut ilusilersorneqarnissaa, sanaartukkat, attaveqaasersuutit kiisalu illoqarfiup qorsuttaasa sukisaarsarfiisalu imminnut ataqatigiissillugit eqqarsaatigineqarnissaat siunertarineqarpoq.

Tamanut oqallisissiaq

Pilersaarutitut siunnersuut piffissami 4. oktobarip – 15. novembarip 2023-ip tungaanut tamanut tusarniutigineqassaaq.

Piffissami tusarniaaffiusumi siunnersuummut oqaaseqaateqartoqarsinnaallunilu akerliliissuteqartoqarsinnaavoq.

Oqaaseqaatit akerliliissutillu Kommuneqarfik Sermersuumi tiguneqareersimassapput novembarip  15-at 2023 nallertinnagu, uunga nassiunneqassallutik Kommuneqarfik Sermersooq, Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik, Postboks 1005, 3900 Nuuk imaluunniit mailikkut uunga nassiullugu: plan@sermersooq.gl   

Oqaaseqaatit akerliliissutillu piffissaq eqqorlugu tiguneqartut kommunimut pilersaarummut tapiliussap Kommunalbestyrelsimi inaarutaasumik oqaluuserineqarnissaanut ilanngunneqassapput.

Inatsisinut tunngasut

Kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqareernerani nunaminertat, illut sanaartukkallu siunnersuummi pineqartut illuliorfigineqassanngillat allatigulluunniit kommunimut pilersaarutip imaluunniit kommunimut pilersaarummut tapiliussap inaarutaasup imarisaanut sioqqutsisutut isikkoqarsinnaasumik iluaqutiginiarneqassanatik.